ΕΣΠΑ

3φυλλα χαρτοκιβώτια

Regular Slotted Carton (RSC)

Σε stock μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω διαστάσεις σε καφέ κιβώτια. 

 Μ   Χ   Π  Χ   Υ       σε mm
400 X 300 X 200 
400 Χ 300 Χ 300
370 Χ 245 Χ 267
355 Χ 235 Χ 305
600 Χ 400 Χ 400