Κανονικά χαρτοκιβώτια

Regular Slotted Carton (RSC)

Τα RSC χαρτοκιβώτια είναι ο ποιο κοινός τύπος χαρτοκιβωτίων. Μπορούν να παραχθούν κατά χιλιάδες,

είναι οικονομικά, και μπορούν να τυπωθούν σε διάφορα χρώματα. Είναι χρώματος καφέ ή λευκού.

Τα πάνω και κάτω ‘αυτιά’ ενώνονται στο κέντρο.

Σε stock μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω διαστάσεις σε καφέ κιβώτια. 

400 X 300 X 200  3 φυλλο  Μ Χ Π Χ Υ σε mm

400 Χ 300 Χ 300  3 φυλλο  

370 Χ 245 Χ 267  3 φυλλο  

355 Χ 235 Χ 305  3 φυλλο  

600 Χ 400 Χ 400  3 φυλλο  

510 Χ 400 Χ 330  5 φυλλο  

600 Χ 370 Χ 400  5 φυλλο  

615 Χ 415 Χ 415  5 φυλλο  

600 Χ 500 Χ 1000 5φυλλη Ντουλάπα με ή χωρίς κρεμάστρα

600 Χ 500 Χ 1200 5φυλλη Ντουλάπα με ή χωρίς κρεμάστρα