Αναδιπλούμενο κιβώτιο

Χρησιμοποιείται για τη συσκευασία βιβλίων, καταλόγων και άλλων αντικειμένων που αποστέλλονται μοναδιαία.

 

Τα αναδιπλούμενα κιβώτια αποθηκεύονται, διπλώνουν και πακετάρονται εύκολα.