Κιβώτια χωρίς άνω ‘αυτιά’

Half Slotted Carton (HSC)

Τα HSC χαρτοκιβώτια έχουν ‘αυτιά’ μόνο στη βάση και είναι ανοιχτά από το πάνω μέρος.

Στον τύπο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε καπάκι, ώστε όταν βγαίνει να μπορεί να αποτελεί αυτοτελή μονάδα επίδειξης του περιεχόμενου προϊόντος.